Veronika KOVÁČOVÁ

Bakalářská práce

Fenomén spánkovej paralýzy u vysokoškolských študentov

The phenomenon of sleep paralysis in university students
Abstract:
The bachelor thesis is focusing on the phenomenon of sleep paralysis in university students. Thesis is divided into theoretical and research part. Theoretical part is in separate chapters covering general overview of sleep problemacy and following problemacy of sleep paralysis, describing its basic characteristics, differentiation, occurrence in population, history and cultural interpretations, specific …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá fenoménom spánkovej paralýzy u vysokoškolských študentov. Práca je rozdelená na časť teoretickú a výskumnú. Teoretická časť popisuje v jednotlivých kapitolách základný prehľad o problematike spánku a následne sa zameriava na problematiku javu spánkovej paralýzy popisujúc jeho základné charakteristiky, diferenciáciu, výskyt populácií, históriu a kultúrne interpretácie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Malůš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁČOVÁ, Veronika. Fenomén spánkovej paralýzy u vysokoškolských študentov. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie