Tereza KÖNIGOVÁ

Bakalářská práce

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - vznik, vývoj a současnost

Emergency Medical Services of Pilsen region - origin, development and present
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem a současností zdravotnické záchranné služby v Plzeňském kraji. Práce se také popisuje legislativní vývoj, hlavní body ve vývoji přednemocniční péče, historii letecké záchranné služby, některé současné problémy zdravotnické záchranné služby a spolupráci záchranných složek v rámci integrovaného záchranného systému.
Abstract:
This bachelor thesis studies historical development and present of emergency medical system in Pilsen region. This thesis also describes legislative development, main milestones in development of prehospital care, history of air ambulance, some present problems of emergency medical system and cooperation of emergency services within integrated emergency system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Roman Sviták

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÖNIGOVÁ, Tereza. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - vznik, vývoj a současnost. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/