Theses 

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - vznik, vývoj a současnost – Tereza KÖNIGOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář

Tereza KÖNIGOVÁ

Bakalářská práce

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - vznik, vývoj a současnost

Emergency Medical Services of Pilsen region - origin, development and present

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem a současností zdravotnické záchranné služby v Plzeňském kraji. Práce se také popisuje legislativní vývoj, hlavní body ve vývoji přednemocniční péče, historii letecké záchranné služby, některé současné problémy zdravotnické záchranné služby a spolupráci záchranných složek v rámci integrovaného záchranného systému.

Abstract: This bachelor thesis studies historical development and present of emergency medical system in Pilsen region. This thesis also describes legislative development, main milestones in development of prehospital care, history of air ambulance, some present problems of emergency medical system and cooperation of emergency services within integrated emergency system.

Klíčová slova: zdravotnická záchranná služba, letecká záchranná služba, historie, výjezdová skupina, Plzeňský kraj

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Roman Sviták

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=60034 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KÖNIGOVÁ, Tereza. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - vznik, vývoj a současnost. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz