Mgr. Martin Ondroušek

Diplomová práce

Odpovědnost členů zastupitelstva kraje

Liability of Members of a Regional Council
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována problematice odpovědnosti členů zastupitelstva kraje. Cílem této práce je poskytnout náhled na zákonnou úpravu upravující odpovědnost členů zastupitelstva kraje s judikaturou, která se k této problematice vztahuje. Zvláštní pozornost je v této práci věnována trestněprávní a občanskoprávní odpovědnosti členů zastupitelstva kraje za hlasování. V práci je krátce zpracována …více
Abstract:
This thesis analysis the issue of the liability of members of a regional council. The aim of this work is to give a preview of regulations dealing with the liability of regional council members together with the judicial decisions, which are closely related to this topic. The main focus is on the question concerning the criminal and civil liability of members of a regional council. This thesis also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo