Bc. Jan Vintr

Bachelor's thesis

Časová a prostorová variabilita vlhkosti vzduchu ve městě Brně

Spatial and temporal variability of air humidity in Brno
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá základní statistickou analýzou naměřených hodnot relativní vlhkosti vzduchu ze sítě účelových meteorologických stanic za období od poloviny dubna 2005 až do konce srpna 2018. Jejím cílem je charakterizovat časovou a prostorovou variabilitu relativní vlhkosti vzduchu v Brně. Zabývá se také vlivem tzv. tepelného ostrova města Brna na časový průběh jeho vlhkostních charakteristik …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the basic statistical analysis of measured values of relative air humidity from the network of purpose meteorological stations for the period from midApril 2005 to the end of August 2018. Its aim is to characterize the temporal and spatial variability of relative air humidity in Brno. It also deals with the influence of the so-called urban heat island of Brno on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta