Bc. Kateřina Nováková

Diplomová práce

Stanovení průběhu indexu lomu kontaktní čočky

Determination of refractive index for contact lens materials
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá spektrální závislostí indexu lomu kontaktní čočky a různými aspekty, které jeho hodnotu ovlivňují. Průběh indexu lomu je zkoumán na základě měření propustnosti spektrofotometrem, z níž se následně vypočítají indexy lomu pomocí vzorce. Součástí práce je výklad zákonitostí šíření světla v optických prostředích, pojednání o základních metodách měření indexu lomu, spektrálních …více
Abstract:
This thesis deals with refractive index spectra of contact lens materials and various effects on refractive index values. Research was based on transmittance measurements from which refractive indices were evaluated. Fundamentals of light propagation and behaviour, basic methods for refractive index determination, spectrophotometers and contact lens materials are discussed as well.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy

Práce na příbuzné téma