Theses 

Bezpečnost webových aplikací – Nadim Iskakov

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Aplikovaná informatika

Nadim Iskakov

Bakalářská práce

Bezpečnost webových aplikací

Security of web applications

Anotace: Bakalářská práce se zabývá bezpečností webových aplikací. Cílem práce je dostatečně popsat nejčastějšíbezpečnostní nedostatky v oblasti webových aplikacích a poskytnout informace pro adekvátní ochranuproti těmto hrozbám. Práce se zabývá 10 nejčastějšími bezpečnostními hrozbami pro webové aplikace.Používá žebříček Top - 10 2017 sestavený společností OWASP. Každá zranitelnost z tohoto seznamu jeilustrována zranitelnými kódy a metodami útoku na tento kód. Dále jsou představeny adekvátní způsobyochrany a zabezpečení. Ukázky zdrojových kódů jsou zpracovány v hojně rozšířeném skriptovacím jazycePHP a technologii ASP.NET společnosti Microsoft.

Abstract: The purpose of this bachelor's thesis is to present the topic of web applications security. This paperdeals with the 10 most common security threats to web applications. It uses Top 10 2017 rankingscompiled by OWASP Foundation. Each vulnerability of this list is illustrated with the vulnerable code andattack methods in this code. In addition, methods are presented for adequate protection and security.Sample source codes are processed in a widely extended scripting language PHP and ASP.NET.

Klíčová slova: Bezpečnost webových aplikací, penetrační testování, bezpečnostní riziko, zranitelnost, obrana, OWASP, Top 10 2017, injection, cross-site scripting

Keywords: Security of web applications, penetration testing, security risks, vulnerability, defense, OWASP, Top10 2017, injection, cross-site scripting

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
  • Oponent: Michal Bejček, RNDr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/1450 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 08:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz