Nadim Iskakov

Bakalářská práce

Bezpečnost webových aplikací

Security of web applications
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá bezpečností webových aplikací. Cílem práce je dostatečně popsat nejčastějšíbezpečnostní nedostatky v oblasti webových aplikacích a poskytnout informace pro adekvátní ochranuproti těmto hrozbám. Práce se zabývá 10 nejčastějšími bezpečnostními hrozbami pro webové aplikace.Používá žebříček Top - 10 2017 sestavený společností OWASP. Každá zranitelnost z tohoto seznamu jeilustrována …více
Abstract:
The purpose of this bachelor's thesis is to present the topic of web applications security. This paperdeals with the 10 most common security threats to web applications. It uses Top 10 2017 rankingscompiled by OWASP Foundation. Each vulnerability of this list is illustrated with the vulnerable code andattack methods in this code. In addition, methods are presented for adequate protection and security …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
  • Oponent: Michal Bejček, RNDr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Aplikovaná informatika