Bc. Pavlína KOVÁŘOVÁ

Diplomová práce

Vypovídací schopnost ukazatelů finančního zdraví

The explanatory power of the indicators of financial health
Anotace:
Diplomová práce je aplikována na jednotlivé bankrotní a bonitní modely, jejich výsledky jsou podrobeny vzájemné konfrontaci a zhodnocena jejich vypovídací schopnost a vhodnost použití souhrnných ukazatelů. V případové studii diplomové práce je proveden stručný rozbor zkrácené verze rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro přiblížení finančních aktivit společnosti v letech 2007 - 2011. Dále je proveden rozbor …více
Abstract:
The aim of this work is to apply individual bankruptcy and credibility models and to undergo these results to a mutual confrontation as well as to evaluate the explanatory power and suitability of using aggregates. A brief analysis of the shortened version of the balance sheet and the profit and loss account for the financial activities from 2007 - 2011 is conducted in the case study of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁŘOVÁ, Pavlína. Vypovídací schopnost ukazatelů finančního zdraví. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses jcnn5l jcnn5l/2
6. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 5. 2013
Bulanova, L.
8. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.