Bc. Vladimíra Valíčková

Diplomová práce

Array Tomography: Rekonstrukce 3D obrazu

Array Tomography: 3D Image Reconstruction
Anotace:
Diplomová práce se zabývá technikou Array tomography. Jsou zde popsány jednotlivé kroky této techniky od přípravy a krájení vzorku po snímání elektronovým mikroskopem. Dále práce řeší dvě praktické úlohy. V první úloze jsou detekovány hranice jednotlivých řezů a vypočteny souřadnice oblastí zájmu. Ve druhé úloze je ze snímků oblastí zájmů zrekonstruován 3D obraz preparátu. V práci jsou zkoumány a porovnány …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the technique of Array tomography. There are described the individual steps of this technique from sample preparation and cutting to scanning with an electron microscope. Furthermore, the work solves two practical tasks. In the first task, the borders of individual cuts are detected and the coordinates of the areas of interest are calculated. The second task is 3D image …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky