Bc. Mykhaylo Shynkarenko

Bachelor's thesis

Evaluation of investment in the Real Estate Industry

Evaluation of investment in the Real Estate Industry
Abstract:
Cílem této práce je prozkoumat investiční rozhodnutí nerezidenta o koupi nemovitosti v České republice. Téma je zásadní, vzhledem k rostoucí počet obchodních systémů pro podnikatele a mezinárodní obchodní integrace pro cizince, rychlé ekonomické změny, a mezinárodní spolupráce. Cílem výzkumu je porovnat rozdíly v cenách nemovitostí v České republice vedené vnitřními a vnějšími faktory a riziky. Proto …more
Abstract:
This thesis aims to investigate the investment decision of a non – resident to purchase Real Estate in the Czech Republic. The topic is crucial due to an increasing number of business schemes for entrepreneurs and international business integration for foreigners, rapid economic changes, and international cooperation. The research aims to compare the differences in prices of property in the Czech Republic …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Eva Kostikov, Ph.D.
  • Reader: Ing. Kateřina Kalinová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní