Zuzana Pancuráková

Bakalářská práce

Národná banka Slovenska pred a po vstupe do eurozóny

The National Bank of Slovakia before and after Entering the Euro Area
Abstract:
Anotation This bachelor work deals with the National Bank of Slovakia (NBS) which helped the Slovak Republic to join the European Monetary Union. The National Bank of Slovakia has an important position and by its activities creates conditions for Slovakia to become an equivalent partner to the other members of the euro area. The title of the bachelor work is "The National Bank of Slovakia before and …více
Abstract:
Anotácia Bakalárska práca sa zaoberá Národnou bankou Slovenska, ktorá svojou prácou prispela k tomu, že Slovenská republika sa dostala do Európskej menovej únie. Národná banka Slovenska má naďalej významné postavenie a svojou činnosťou vytvára podmienky, aby sme sa stali rovnocennými partnermi s ostatnými členmi eurozóny. Názov bakalárskej práce je „Národná banka Slovenska pred a po vstupe do eurozóny …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2009
  • Vedoucí: Prof. Ing. Štefan Samson, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Ondrejčo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK