Bc. Tereza Habrnalová

Bachelor's thesis

Vyšetření k průkazu známek infekce syfilis u dárců krve FN Brno metodou ARCHITECT Syphilis TP - ověření specificity deklarované výrobcem u reformulované metody v podmínkách laboratoře TTO FN Brno

The examination of proving the signs of syphilis infection in blood donors FN Brno, using the method ARCHITECT Syphilis TP-verification of the specificity declared by the manufacturer at a reformulated method in the conditions of the TTO FN Brno
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na ověření specificity reformulované metody ARCHITECT Syphilis TP využívané k vyšetření průkazu známek infekce syfilis u dárců krve FN Brno. Cílem je ověřit specificitu in vitro diagnostik ARCHITECT Syphilis TP pro původní a reformulovanou metodu ARCHITECT Syphlis TP, kterou deklaruje výrobce. Práce se skládá z teoretické a praktické části. První část se zabývá podmínkami …more
Abstract:
The focal point of this bachelor thesis is to validate the specificity of the reformulated method ARCHITECT Syphilis TP which is used to verify the evidence of the syphilis infection in blood donors of the FN Brno. The objective of this bachelor thesis is to verify in vitro diagnostics ARCHITECT Syphilis TP for the original method and the reformulated method ARCHITECT Syphilis TP, which is declared …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Eva Křížová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Rita Pacasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Laboratory Assistant