Pavel LUDVA

Bakalářská práce

Strategické řízení a plánování - SWOT analýza, podnikatelské a funkcionální strategie

Strategic Management and Planning - SWOT Analysis, Business and Functional Strategies
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem ?Strategické řízení a plánování - SWOT analýza, podnikatelské a funkcionální strategie? se zabývá teorií a praxí strategického řízení podniku. Mým cílem je shrnout základní poznatky vztahující se k této problematice a následně je aplikovat na konkrétní společnost Bonar a. s. Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmu a podstaty strategického řízení, obecný postup provádění …více
Abstract:
This thesis called "Strategic management and planning - SWOT analysis, business and functional strategy" deals with the theory and practice of strategic management. My goal is to summarize basic information related to this issue and then to apply them to a particular company Bonar Inc. The theoretical part includes a definition and nature of strategic management, a general procedure for conducting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 19924

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Rastislav Rajnoha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUDVA, Pavel. Strategické řízení a plánování - SWOT analýza, podnikatelské a funkcionální strategie. Uherské Hradiště, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Logistika a management