Ivona Šemberová

Bakalářská práce

Zhodnocení komunálních voleb 2018 v České republice - interpretace dat o zvolených kandidátech v jednotlivých krajích

Review of 2018 Communal Elections in the Czech Republic - Interpretation of selected candidates in individual regions
Anotace:
V této bakalářské práci bude zodpovězena otázka, jací zastupitelé byli zvoleni do zastupitelstev obcí v jednotlivých krajích. Bude popsán samotný volební proces podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, který předchází vzniku zastupitelstva obce. Dále bude proveden samotný výzkum s použitím statistických dat Českého statistického úřadu a Ministerstva vnitra České republiky. Bude provedena analýza …více
Abstract:
In this bachelor thesis the question will be asked, what representatives were elected to municipal councils in individual regions. The electoral process according to the Act on Elections to Municipal Councils, which precedes the establishment of the municipal council, will be described. Furthermore, the research itself will be carried out using statistical data of the Czech Statistical Office and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. David Sláma
  • Oponent: PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS