Theses 

Vliv studia na univerzitě třetího věku na self-esteem u osob seniorského věku – Bc. Tereza Halásová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Halásová

Bakalářská práce

Vliv studia na univerzitě třetího věku na self-esteem u osob seniorského věku

Influence of study at university of the third age on self-esteem of seniors

Anotace: Stárnutí jako bio-psycho-sociální proces určuje svým průběhem podobu a kvalitu samotného stáří, které se v obecném společenském vnímání pojí s involucí a post-produktivitou. Zaměřenost na výkon, mládí a atraktivitu spojuje stáří s negativním očekáváním, které může ovlivnit sebehodnocení lidí, kteří se s věkem nad 65let stávají součástí skupiny seniorů. Kvalitativní studie zaměřená na studenty-seniory univerzit třetího věku se snaží pochopit možné změny sebehodnocení v tomto období života a reflektovat možný vliv aktivního zapojení na univerzitě na další proměny sebehodnocení.

Abstract: Ageing as a bio-psycho-social process determines with its development final form and quality of the old-age, which is in the general public perception connected with involution and post-productivity. Directivity on effort, youth and attractivity connects age with negative expectation, which may influence the self-esteem of people, who are going to be a part of the group of seniors by reaching the age of 65. Qualitative study intents on students-seniors of university of the third age is trying to understand possible changes of self-esteem in this life period and to reflect possible influence of active engagement at university on further transformation of self-esteem.

Klíčová slova: stáří, stárnutí, úspěšné stárnutí, self-esteem, změna self-esteem, univerzity třetího věku/ old-age, ageing, successful ageing, change of self-esteem, university of the third age

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Mlynářová
  • Oponent: Mgr. Ondřej Bouša

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:23, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz