MgA. Bc. Radka Komžíková

Diplomová práce

Eden

Eden
Abstract:
Oliver is eight-year-old boy who made a mistake. He is worried that the end of the world is coming and decides to build a safe cache for him and his family to save them. Despite of the fact that the cataclysm is not coming, his safe hiding place turns into the shelter for someone else.
Abstract:
Osemročný Oliver si mylne pospája podnety z diania okolo seba a domnieva sa, že v najbližších mesiacoch príde koniec sveta. Rozhodne sa preto pre seba a svoju rodinu vybudovať úkryt, v ktorom mieni svoju rodinu zachrániť. Napriek tomu, že sa kataklizma neblíži, provizórny úkryt sa napokon pre inú rodinu stáva skutočným útočiskom.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jan Gogola
  • Oponent: MgA. Eva Schulzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/mqjwn/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika