Mgr. Jan Černý, Ph.D.

Doctoral thesis

Anisotropy of Magnetic Susceptibility in Clastic Sediments and Sedimentary Rocks

Anisotropy of Magnetic Susceptibility in Clastic Sediments and Sedimentary Rocks
Anotácia:
Tato práce je zaměřena na metodické studium anizotropie magnetické susceptibility a magnetických staveb, a to jak v klastických nezpevněných sedimentech, tak i ve zpevněných sedimentárních horninách. Studium primárních magnetických staveb v nezpevněných klastických sedimentech probíhalo na vzorcích získaných při paleoseismologickém výzkumu na pobřeží Pacifiku v Mexiku. V případě sedimentů odebraných …viac
Abstract:
The subject of the Dissertation is methodical study of anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) and magnetic fabrics in sediments and sedimentary rocks. The study of primary magnetic fabrics in sediments was carried out on samples collected in a lagoonal environment of the Pacific Ocean coast in Mexico. Magnetic fabrics and lateral variability of AMS parameters were studied in sediments. The results …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 10. 2017
  • Vedúci: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D., doc. Stanislaw Mazur

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta