Zuzana Černá

Diplomová práce

Divadelní soubor – Inscenační tvorba v ansámblovém prostředí

The Rehearsal process in a drama ensemble

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá divadelním souborem, a jeho jednotlivými složkami, principem ansámblovosti a jeho původem. Snaží se nahlédnout výhody a nevýhody ansámblové tvorby ve stálém angažmá (či jeho obdobách) - a to především z pozice herce, ve vztahu k vlastním zkušenostem. Podrobnosti následně zkoumá na historických případech ansámblových souborů, současném příkladu jednoho z francouzských …více
Abstract:
This master’s thesis ,,The Rehearsal process in a drama ensemble” pursues about a drama ensemble and its’ components, the principle of ensemble rehearsing and acting, and ways of its’ origin. The thesis tries to observe advantages and disadvantages of rehearsal process in a drama ensemble (or in analogue equivalents) from the actor’s point of view, based on writer’s own experiences. Details are analyzed …více
 

Klíčová slova

divadelní ansámbl

Klíčová slova

divadelní angažmá

Klíčová slova

herectví

Klíčová slova

Comédie-Française

Klíčová slova

Činohra 16-20

Klíčová slova

Národní divadlo v Brně (1994-)

Klíčová slova

divadelní soubory
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Milan ŠOTEK
  • Oponent: Juraj DEÁK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 2. 2022 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna