Adriana Galuszka

Diplomová práce

SW pro automatické modelování a evaluaci retinálních lézí

SW for Automatic Modeling and Evaluation of Retinal Lesions
Anotace:
Mezi jedno z nejzávažnějších očních onemocnění patří retinopatie nedonošených, která postihuje předčasně narozené děti. Toto onemocnění je nejčastější příčinou slepoty vzniklé v dětském věku. Z tohoto důvodu je velmi důležité tyto neonatologické pacienty sledovat, vyvíjet nástroje a hledat způsoby, jak co nejúčinněji detekovat předprahové a hlavně prahové stádia onemocnění. Praktická část práce se …více
Abstract:
One of the most serious eye diseases is retinopathy of prematurity, which affects premature babies. This disease is the most common cause of childhood blindness. For this reason, it is very important to monitor these neonatal patients, develop tools and find ways to detect the precursors and, in particular, the disease thresholds as effectively as possible. The practical part of the thesis focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Kubíček
  • Oponent: Veronika Kovářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava