Bc. Gabriela Pávišová

Master's thesis

Role správních úřadů v procesu krizového řízení v ČR

The Role of Administration Offices in Emergency Management in CR
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Role správních úřadů v procesu krizového řízení v ČR“ je konfrontace poznatků na určitém správním úřadě a identifikování problémů, nastínění možných zlepšení. První část je zaměřena na vývoj zásadních změn po vzniku České republiky. V druhé části seznamuji čtenáře s povinnostmi správních úřadů v oblasti krizového řízení. V třetí části zpracovávám poznatky z konkrétního správního …more
Abstract:
Issue of my thesis "The Role of administrative authorities in the crisis management process in the Czech Republic" is a confrontation between obtained knowledge and problem identification in a concrete administrative office and possible improvement descriptions. The first part is focused on a development of significant changes since inception of the Czech Republic. In the second part I introduce to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2012
  • Supervisor: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration