Bc. Milan ROŽŇÁK

Diplomová práce

Implementace vybraných metod spektrální analýzy časových řad

Implementation of selected spectral analysis methods of time series
Anotace:
V této práci jsou zkoumány základní metody spektrální analýzy časových řad, které jsou následně realizovány v programovém prostředí R. Na základě těchto metod by mělo být patrné, jak pracovat s periodicitou v časové řadě a jak za doprovodu grafických výstupů intuitivně posuzovat charakteristiky těchto metod. Hlavním cílem práce je realizovat v prostředí R vybrané metody spektrální analýzy časových …více
Abstract:
This thesis explores the fundamental methods of the spectral analysis of time series that are consequently implemented in the R software environment. On the basis of these methods it should be obvious how to work (operate) with a periodicity in a time series and how to intuitively assess the characteristics of these methods in the company of (accompanied by) graphical outputs. The main objective of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Petr Bujok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROŽŇÁK, Milan. Implementace vybraných metod spektrální analýzy časových řad. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta