Martina Pištěková

Bakalářská práce

Požárně bezpečnostní řešení novostavby rodinného domu

Fire Safety Solution of the Newly Built Family House
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na téma ,,Požárně bezpečnostní řešení novostavby rodinného domu". Dělí se na dvě části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a právní předpisy, požární bezpečnost staveb a její dokumentace a zařízení pro zajištění bezpečnosti domu před vznikem požáru. Praktická část je zaměřena na zabezpečení proti požáru konkrétního rodinného domu …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on "Fire safety solution of a new-built family house". It is composed of two parts - the theoretical and the practical part. The theoretical part states the basic concepts and law regulations, the fire safety of buildings and its documentation as well as the equipment necessary for ensuring the fire safety of the building. The practical part describes the fire safety …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pištěková, Martina. Požárně bezpečnostní řešení novostavby rodinného domu. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe