Bc. Jana Zemánková

Bakalářská práce

Interakce fytohormonů a zvýšené teploty v regulaci růstu rostlin

Interaction of phytohormones and elevated temperature on plant growth regulation
Anotace:
Teplota je jedním z hlavních abiotických faktorů, které na rostliny působí. Přináší rostlinám informace o okolních podmínkách a zároveň ovlivňuje jejich fyziologické procesy, růst a vývoj. Morfologické změny způsobené zvýšenou teplotou nazýváme termínem termomorfogeneze. Termomorfogeneze je řízena jak přímým působením teploty tak fytohormony, jejihž hladina je regulována teplotou. Fytohormony mohou …více
Abstract:
Temperature is one of the main abiotic factors affecting plants. It provides informations about environmental conditions and also has direct impact on their physiological processes, growth and development. Elevated temperature induce specific morphological changes that we call thermomorphogenesis. Thermomorphogenesis is controlled by direct influence of the temperature and also by phytohormones whose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.