Julija Krauze

Bachelor's thesis

Ethical consumption participation analysis and motivational factors

Ethical consumption participation analysis and motivational factors
Abstract:
Etická spotřeba, je druh reakce občanské společnosti na ohrožující stav životního prostředí a vývoj obchodních praktik, které potenciálně poškozují životní prostředí a lidstvo. Postupy etické spotřeby, se formují především v rozvinutých zemích s pevně ukotvenými občanskými institucemi; tento proces se neustále rozšiřuje i na rozvojové státy. Moje bakalářská práce popisuje, jak je chování zákazníka …more
Abstract:
Ethical consumption is a kind of civil society reaction to the threatening state of the environment and the development of business practices that potentially harm nature and people. Ethical consumption practices are formed primarily in developed countries with solid civic institutions; this process extends continuously to the developing states. My bachelor thesis describes how customer behavior is …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Reader: MSc Mirela Moldoveanu

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní