Bc. Petra Macigová

Diplomová práce

Vyšetření genetických abnormalit u pacientů s autismem pomocí metody array-CGH

The analysis of genetic abnormalities in patients with autism using array-CGH method
Anotace:
Autismus je vzácná porucha dětského mentálního vývoje, jehož příčina zůstává i přes zlepšující se diagnostiku ve většině případů nejasná. Zavedení metody komparativní genomové hybridizace na mikročipu pro vyšetřování pacientů s autismem umožňuje odhalit potenciálně patologické změny týkající se zisku či ztráty genetického materiálu, které nebyly dříve používanými metodami detekovatelné, a tak přispět …více
Abstract:
Autism is a rare disorder of child mental development of which even with the improving diagnosing the cause remains in most cases unclear. Introducing the array comparative genomic hybridization for examining autistic patients enables to discover potentially pathological changes concerning gain or loss of genetic material which were previously undetectable, thus contributing to clarify the causes of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Filková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.