Bc. Petra Macigová

Master's thesis

Vyšetření genetických abnormalit u pacientů s autismem pomocí metody array-CGH

The analysis of genetic abnormalities in patients with autism using array-CGH method
Abstract:
Autismus je vzácná porucha dětského mentálního vývoje, jehož příčina zůstává i přes zlepšující se diagnostiku ve většině případů nejasná. Zavedení metody komparativní genomové hybridizace na mikročipu pro vyšetřování pacientů s autismem umožňuje odhalit potenciálně patologické změny týkající se zisku či ztráty genetického materiálu, které nebyly dříve používanými metodami detekovatelné, a tak přispět …more
Abstract:
Autism is a rare disorder of child mental development of which even with the improving diagnosing the cause remains in most cases unclear. Introducing the array comparative genomic hybridization for examining autistic patients enables to discover potentially pathological changes concerning gain or loss of genetic material which were previously undetectable, thus contributing to clarify the causes of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Hana Filková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.