Simona MIKULOVÁ

Diplomová práce

Analýza cestovního ruchu v Jihomoravském kraji se zaměřením na ubytovací kapacity

The Analysis of tourism in the South Moravia Region focused on accomodation capacities
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnocení prostorového rozmístění ubytovacích kapacit v Jihomoravském kraji. Dílčím cílem práce je komparace ubytovacích kapacit ve sledovaném území zjišjtěné vlastním šetřením s daty Českého statistického úřadu. V závěrečném hodnocení nabízí práce vlastní regionalizaci cestovního ruchu v Jihomoravském kraji a její srovnání s již existující rajonizací, a to na základě provedené …více
Abstract:
The aim of the master thesis was to evaluate the spatial distribution of accommodation capacities in the South Moravian Region. The next objective of this thesis is the comparison of accommodation capacities in the monitored area, which was detected by own investigation with data from the Czech Statistical Office. In the final evaluation the work offers own regionalization of tourism in the South Moravian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKULOVÁ, Simona. Analýza cestovního ruchu v Jihomoravském kraji se zaměřením na ubytovací kapacity. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická