Bc. Zdeňka Bačová

Diplomová práce

Projekt elektronizace veřejné správy ve městě Zlíně

Project eGovernment of Public Sector in the City of Zlin
Anotace:
Diplomová práce se zabývá elektronizací veřejné správy v městě Zlíně. Cílem práce je popsat současný stav elektronizace ve městě Zlíně a navrhnout opatření pro její další rozvoj, využití a zefektivnění procesů veřejné správy. Teoretická část popisuje základní pojmy z oblasti eGovernmentu, historii jeho vývoje a jeho nejbližší budoucnost. Dále jsou uvedeny základní právní normy, které upravují tuto …více
Abstract:
The thesis deals with computerisation of public administration in the municipality of Zlin. The main objective of the thesis is to describe the present stage of computerization in the city of Zlin as well as to propose steps necessary for further development, usage and effectiveness of the public administartion processes. The theoretical part describes the basic terminology of the eGovernment, its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Macháček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bačová, Zdeňka. Projekt elektronizace veřejné správy ve městě Zlíně . Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj