Miloslav WOLF

Bakalářská práce

Nezdravý životní styl mládeže jako důsledek vlivu konzumní společnosti, možnosti jeho nápravy

Unhealthy lifestyle of youth as a result of the impact of consumer society and the possibility of redress
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá faktory, ovlivňujícími životní styl mládeže. Důraz je kladen na některé oblasti nezdravého životního stylu jako například na problematiku obezity, poruchy příjmu potravy a užívání návykových látek. Důležitým tématem práce je také otázka konzumního přístupu k životu a jeho vlivem na hodnotovou orientaci mládeže a její životní styl. Práce také poukazuje na vliv médií, nových …více
Abstract:
This bachelor?s thesis deals with factors influencing the lifestyle of young people. It accentuates some spheres of unhealthy lifestyle such as the obesity problem, food intake disorders or addictive substance abuse. The question of consumption approach towards life and its influence on value orientation of young people and their lifestyle is another crucial part of my thesis. It also draws attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Součková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WOLF, Miloslav. Nezdravý životní styl mládeže jako důsledek vlivu konzumní společnosti, možnosti jeho nápravy. Brno, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe