Mgr. Kateřina Tycová

Diplomová práce

Analýza vztahů a souvislostí mezi biologickými a psychickými markery, výchovným stylem a formátem rodiny u lidí s asociálním chováním a lidí s prosociálním chováním

Analysis of Relations and Contexts Between Biological and Psychical Markers, Educational Style and Family Pattern in Individuals with Antisocial Behaviour and those with Prosocial Behaviour
Anotace:
Diplomová práce se komplexně zabývá rozdíly antisociálních jedinců (v našem případě vězňů) a lidí v pomáhajících profesích v mnoha ohledech. Pozoronost jsme věnovali biologickým ukazatelům (úzkost, úzkostlivost, depresivita, impulsivita, sensation seeking), psychickým ukazatelům (osobnost, interpersonální orientace, strategie zvládání stresu), způsobu výchovy v původní rodině a formátu rodiny, ve kterém …více
Abstract:
Our thesis deals complexly with the differences between antisocial individuals (inmates) and people in helping professions. We have concentrated on biological markers (anxiety, anxiousness, depresivity, impulsiveness, sensation seeking), psychical markers (personality, basal interpersonal relationship orientation, stress coping strategies), their origin family educational style and the family pattern …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta