Bc. Aleš BJAČEK

Diplomová práce

Chyba ve výuce matematiky

Error in Mathematics Education
Anotace:
V mé práci se zabývám chybami, kterých se dopustili žáci střední průmyslové školy ve státní maturitní zkoušce z matematiky. Tyto chyby analyzuji a řadím do příslušných typů a kategorií. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a experimentální. V teoretické části provádím rešeršní studii chyby. V rámci této kapitoly uvádím rozdíl mezi matematickou chybou a žákovskou chybou, se kterou dále pracuji …více
Abstract:
In my diploma thesis I´m focusing on errors which are made by pupils of secondary technical school that are doing A-levels in Math. These errors are analysed and classified into the relevant types and categories. The theses are divided into two parts, theoretical part and experimental part. The theoretical part deals with research of errors in the study. Within this chapter I mention differences between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Petra Konečná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BJAČEK, Aleš. Chyba ve výuce matematiky. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta