Bc. Patricie Jurasová

Bachelor's thesis

Žánr arabesky v prózách vybraných autorů české literatury 19. století

Genre of arabesque by selected authors of Czech literature of the 19th century
Abstract:
Tématem bakalářské práce je pojednání o žánru arabesky v literárním prostředí. Stěžejní pozornost se soustředí na podobu žánru v české literatuře 19. století u tří vybraných autorů. Charakteristické znaky, ale i odlišnosti projevující se v tvorbě jednotlivých autorů, zejména vlivem proměny literárnosti v určitých obdobích české literatury 19. století, jsou analyzovány v textech vybraných autorů J. …more
Abstract:
The theme of the bachelor’s work is an analysis of the arabesque genre in the literary environment. The main attention concentrates on the genre of arabesque of 19th century in the Czech literature by three selected authors. The characteristic features and differences in styles of individual authors, in particular due to the transformation of literature in certain periods of Czech literature of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2017
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta