Bc. Patricie Jurasová

Bakalářská práce

Žánr arabesky v prózách vybraných autorů české literatury 19. století

Genre of arabesque by selected authors of Czech literature of the 19th century
Anotace:
Tématem bakalářské práce je pojednání o žánru arabesky v literárním prostředí. Stěžejní pozornost se soustředí na podobu žánru v české literatuře 19. století u tří vybraných autorů. Charakteristické znaky, ale i odlišnosti projevující se v tvorbě jednotlivých autorů, zejména vlivem proměny literárnosti v určitých obdobích české literatury 19. století, jsou analyzovány v textech vybraných autorů J. …více
Abstract:
The theme of the bachelor’s work is an analysis of the arabesque genre in the literary environment. The main attention concentrates on the genre of arabesque of 19th century in the Czech literature by three selected authors. The characteristic features and differences in styles of individual authors, in particular due to the transformation of literature in certain periods of Czech literature of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta