Ing. Petra Jankovcová

Bachelor's thesis

Pojištění pro případ smrti a hypoteční úvěr

Life Insurance and Mortagage Loan
Anotácia:
Anotace Téma mé bakalářské práce se zaměřuje na problematiku a možnosti uzavření životní pojištění v rámci sjednání hypotečního úvěru. Životní pojištění je unikátní finanční nástroj určený k zabezpečení samotného pojištěného a jeho rodiny v případě nenadálých životních situacích. A v případě řešení bytové otázky hypotečním úvěrem, je životní pojištění téměř nutností. Druhotným efektem pak může být …viac
Abstract:
Annotation The topic of my final thesis focuses on the issues and possibilities to take out life insurance within getting a mortgage. Life insurance is a unique financial tool determined to secure the person insured and their family in case of unforeseen hardship. If a housing problem is solved by a mortgage, life insurance is almost essential. A secondary effect might be an opportunity to save up …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Alois Rous, CSc.
  • Oponent: Ing. Helena Janegová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management