Bc. Hana Hasalová

Diplomová práce

Sociální pedagogika v díle českých pedagogů

Social Pedagogy in the Work of Czech pedagogues
Anotace:
Diplomová práce popisuje vznik a formování Sociální pedagogiky, přibližuje společenské a historické okolnosti, které ovlivnily její postupný vývoj. Práce je zaměřena na vybrané české pedagogy, v jejichž tvorbě sleduje sociálně pedagogickou tématiku. Část práce popisuje vybrané sociálně patologické jevy ve společnosti, které vykazují v dnešní době vzrůstající tendenci a jsou velmi nebezpečné pro celou …více
Abstract:
The diploma work describes the creation of ?Social pedagogy? and its formation under the influence of different social and historical events. The diploma work targets the Czech pedagogues and their selected works with social pedagogy theme. One part of the work deals with the Social pathology phenomena. Nowadays they are unfortunately still increasing and are very dangerous for the whole society. Social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2013
Zveřejnit od: 23. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hasalová, Hana. Sociální pedagogika v díle českých pedagogů. Brno, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.7.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 7. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe