Bc. Dana Pohanková

Bakalářská práce

Geometrická azimutální zobrazení v kartografii

Geometrical azimutal projections in carthography
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje popisu geometrických azimutálních zobrazení, konkrétně ortografické, stereografické a gnómonické projekci, které spadají pod širokou kategorii kartografických zobrazení. V první kapitole jsou uvedeny obecné informace o kartografických zobrazeních a ve druhé už se podrobně zabýváme výše jmenovanými projekcemi, jejich vlastnostmi a způsoby konstrukcí. Získané poznatky …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with description of geometric azimuthal projections, particularly orthographic, stereographic and gnomonic ones that are part of wide category of~cartographic projections. General information about cartographic projections is presented in the firts part and then the projections mentioned above, their characteristics and constructions are described in detail. The reader should …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 7. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
  • Oponent: RNDr. Jan Vondra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma