Bc. Nikola Marková

Master's thesis

Prevence vzniku odpadu a sociální podniky

Waste Prevention and Social Enterprises
Anotácia:
Práce se zabývá rolí sociálních podniků v předcházení vzniku odpadu. Zaměřuje se na představení současných poznatků z Velké Británie, v rámci které identifikuje největší počet sociálních podniků přispívajících k prevenci vzniku odpadu a opětovnému použití, tedy nejvyšším stupňům odpadové hierarchie podle Evropské unie. Na základě těchto poznatků označuje dva nejrozšířenější typy takovýchto podniků …viac
Abstract:
This thesis deals with the role of social enterprises in the waste prevention. It presents the contemporary findings from Great Britain where the largest number of social enterprises was found to contribute to the goals of waste prevention and reuse, the highest levels of waste hierarchy defined by European Union. Based on these findings, two dominant types of such enterprises are identified, and a …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedúci: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Šťastná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií