Tereza Baudišová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Možnosti zlepšení komunikace s romskou mládeží v NZDM

Anotace:
Absolventská práce se zabývá možnostmi zlepšení komunikace s romskou mládeží v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (dále NZDM). Teoretická část je věnována pojmu NZDM, osobě klíčového pracovníka, specifikům romství jakožto možné bariéře v komunikaci a pak komunikaci samotné. Cílem praktické části práce je zjistit, jak pracují kontaktní pracovníci NZDM do kterých dochází romská mládež, se svou …více
Abstract:
This graduate work deals with possibilities of improving communication with the Roma youth in easy access facilities for children and the youth. The theoretical part deals with the concept of easy access facilities for children and the youth, the person of the key worker, the specifics of Roma as a possible barrier in communication and then communication itself. The aim of the practical part is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
  • Oponent: Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie