Petr FAJMON

Bakalářská práce

Měření propustnosti ve Wifi sítích

Throughput measurement in Wifi networks
Anotace:
Tato práce se zabývá měřením propustnosti WiFi sítě s důrazem na standard IEEE 802.11ac. V první části práce je uvedeno rozdělení standardů IEEE 802.11 a popis teorie šíření rádiových vln. V druhé části práce je zkoumána efektivní přenosová rychlost v sítích dle standardu IEEE 802.11ac a vliv okolí na přenosovou rychlost.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on throughput measurement of the wireless IEEE 802.11 networks. The main attention was given on the latest 802.11ac standard, which uses the 5 GHz band. The first part of the thesis describes all IEEE 802.11 standards as well as the theory of the radio wave propagation. In the second part of thesis, the efficient transmission speed in IEEE 802.11ac networks was investigated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Sochor, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FAJMON, Petr. Měření propustnosti ve Wifi sítích. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika