Bc. Dušan Lamoš-Feré

Bakalářská práce

Exit stratégia zo súčasných neštandardných nástrojov menovej politiky

The Exit Stategy from the Contemporary Non Standard Tools of Monetary Policy
Abstract:
The thesis „Exit strategy from contemporary nonstandard tools of monetary policy“ is about monetary policy, standard and nonstandard monetary tools. The work describes monetary theory, area of activity of monetary policy and two pillar of monetary policy of ECB. The thesis defines standard monetary policy tools and direct and indirect tool of monetary policy in standard times. The monetary policy of …více
Abstract:
Bakalárska práca s názvom „Exit stratégia zo súčasných neštandardných nástrojov menovej politiky“ sa zaoberá menovou politikou, štandardnými aj neštandardnými menovými nástrojmi. Opisuje vývin menových teórií, oblasť pôsobenia menovej politiky a dva piliere menovej politiky ECB. Práca sa venuje štandardným menovo politickým nástrojom a priamym a nepriamym nástrojom menovej politiky v štandardných časoch …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Marek Árendáš, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management