Bc. Lýdie Ignaťuková

Diplomová práce

Odměňování závislé práce v podnikatelské sféře

Remuneration of dependent work in the business sphere
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám právní úpravou odměňování závislé práce v podnikatelské sféře. Úvodem se věnuji historickému vývoji, na který navazuji charakteristikou základních pojmů a popisem forem odměn za práci vykonanou zaměstnancem. Větší část je potom věnována současné právní úpravě, principům odměňování a mzdě v podnikatelské sféře. Práce je vypracovaná obecně v rovině teoretické. Byla využitá …více
Abstract:
In my diploma thesis I deal with legal regulation of remuneration of dependent work in business sphere. At the beginning I deal with the historical development, which is followed by the characteristics of the basic concepts and the description of the forms of rewards for the work done by the employee. The greater part is devoted to the current legislation, remuneration principles and the wages in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lucie Matějka Řehořová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní aspekty podnikání