Bc. Vojtěch Vaněk

Diplomová práce

Mystery shopping Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Mystery shopping of the South Moravian Authority
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá metodou mystery shoppingu, s jejíž pomocí hodnotí vybrané aspekty kvality služeb poskytovaných Krajským úřadem Jihomoravského kraje a jeho pracovníky. Teoretická část práce se v širším kontextu zabývá kraji v systému veřejné správy ČR, představena jsou základní paradigmata moderní veřejné správy a metoda mystery shoppingu. Analytická část prostřednictvím metod mystery …více
Abstract:
The diploma thesis deals with mystery shopping method to evaluate chosen aspects of the quality of service delivered by South Moravian regional authority and its employees. The theoretical part deals with regional authorities in the Czech public administration system in broader terms, basic paradigms of modern public administration and mystery shopping method are introduced. The analytical part, using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Michal Struk, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta