Petra Košťálová

Bachelor's thesis

Procesní řízení při vzniku nežádoucí události ve zdravotnickém zařízení

Process management in the development of adverse events in health care facilities
Abstract:
Tato práce pojednává o problematice nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních. Téma jsem si vybrala, protože nežádoucí události jsou nejen ve zdravotnictví ale i v povědomí široké veřejnosti aktuálním tématem. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část se zabývá vymezením pojmu nežádoucí událost, identifikací rizik vzniku nežádoucích událostí a následným preventivním opatřením …more
Abstract:
This work deals with the problem of adverse events in health care facilities. This topic was chosen because adverse events occur and are not only in health care but also as a topical issue in awareness of the general public. The work is divided into two parts. The first theoretical part deals with the definition of the term of adverse event, identification of possible risks of these events and subsequent …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Hana Ochtinská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Košťálová, Petra. Procesní řízení při vzniku nežádoucí události ve zdravotnickém zařízení. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

University of Pardubice

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General nurse

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.