Dana KOČEROVÁ

Bakalářská práce

Standardizace pracoviště a pracovní podmínky z hlediska bezpečnosti práce ve vybraném podniku

Standardization of work and working conditions regarding to safety in selected company
Anotace:
Cílem práce je seznámení s historií a s aktuální legislativou týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s uplatňováním zákonných standardů v konkrétních podmínkách vybraného podniku se zaměřením na vytipované pracoviště. Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců při plnění pracovních úkolů je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele. Tato povinnost vyplývá především ze zákoníku …více
Abstract:
The aim of this work is not only to be familiar with the history and current legislation relating to health and safety at work, but mainly with the application of legal standards in the specific conditions of the selected company with a focus on selected workplace. Occupational health and safety of workers in the performance of work tasks is one of the fundamental duty of every employer. This obligation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012
Zveřejnit od: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOČEROVÁ, Dana. Standardizace pracoviště a pracovní podmínky z hlediska bezpečnosti práce ve vybraném podniku. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses jdvlue jdvlue/2
15. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15. 5. 2012
Bulanova, L.
16. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.