Zihan Zhang

Bachelor's thesis

Financial Situation Assessment of Walton Advanced Engineering Inc. Company

Financial Situation Assessment of Walton Advanced Engineering Inc. Company
Anotácia:
The objective of the work is about to analysis the financial situation of Walton Advanced Engineering,a company in Taiwan province,China. Thesis is divided into five parts. Chapter 2 is a five-part analysis of financial data from Walton Advanced Engineering over the last five years, from 2013 to 2017. The First Section describes three basic financial statements, including balance sheet, income statement …viac
Abstract:
The objective of the work is about to analysis the financial situation of Walton Advanced Engineering,a company in Taiwan province,China. Thesis is divided into five parts. Chapter 2 is a five-part analysis of financial data from Walton Advanced Engineering over the last five years, from 2013 to 2017. The First Section describes three basic financial statements, including balance sheet, income statement …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: Miroslav Čulík
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava