Theses 

Sociálně vyloučené oblasti z hlediska hrozeb a rizik – Mgr. Václav Walach

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Václav Walach

Bakalářská práce

Sociálně vyloučené oblasti z hlediska hrozeb a rizik

Socially excluded localities in the perspective of threats and risks

Anotace: Tato bakalářská práce představuje pokus o uchopení fenoménu sociální exkluze v intencích bezpečnostních a strategických studií. V tomto ohledu byla koncipována se zaměřením na nejzřetelnější a patrně v současnosti nejnaléhavější projev sociálního vyloučení, a sice sociálně vyloučené oblasti, v nichž se koncentrují sociálně vyloučení jedinci, což implikuje řadu problémů nejen pro tyto jedince, ale také pro širší společnost. Cílem této práce je identifikace nejvýznačnějších bezpečnostních hrozeb v rámci této problematiky a jejich následná analýza z hlediska jejich míry rizika pro český stát. Předpokládaný výstup této práce spočívá v načrtnutí analytického modelu, jenž by mohl být adekvátně využit pro další bezpečnostní výzkum českých exkludovaných lokalit.

Abstract: This thesis represents the attempt to take into account the phenomenon of social exclusion in the light of the security and strategic studies. In this respect, it was conceived with regard to the clearest and presently the most urgent manifestation of social exclusion, i.e., socially excluded localities, in which the socially excluded people concentrate, which implicates some problems not only to these people, but to the majority of society as well. The aim of this thesis is to identify the most significant security threats in this issue, and their ensuing analysis in the perspective of risks extent to the Czech state. The assumed outcome lies in a delineation of the analytical model that would be applicable adequately to further security research of the Czech socially excluded localities.

Klíčová slova: sociálně vyloučené oblasti, sociální exkluze, bezpečnostní a strategická studia, Romové, kultura chudoby, socially excluded localities, social exclusion, security and strategic studies, Romani, culture of poverty

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 05:07, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz