Katarzyna Krzywoń

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Důstojnost člověka s mentálním postižením: L Arche jako inspirace pro praxi sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením v České Republice

Anotace:
Tato práce pojednává o tématu důstojnosti lidí s mentálním postižením. Toto téma je prezentováno v kontextu komunit L´Arche. Práce je rozdělená do dvou části. V první části vymezuji komunitu L´Arche a koncept lidské důstojnosti. V druhé části této práce prezentuji přehled momentů důstojnosti. Tento přehled vychází z literatury Jeana Vaniera a má inspirovat k projevování důstojnosti v zařízeních sociálních …více
Abstract:
This graduate work presents the topic of dignity of people with learning disability. I would like to describe this area in the context of L'Arche community. My thesis is divided into two parts where the first one will present you basic information about L'Arche community and its specifics. Also in the first part I would like to mention the concept of human dignity. Second part summarizes the moments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce