Bc. Radek Luksch

Diplomová práce

Marketingová komunikace Armády České republiky ve vztahu k veřejnosti

Marketing communication of the Military of the Czech Republic and it’s public relations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou jednotlivých druhů marketingové komunikace, které AČR pouţívá pro komunikaci s veřejností. Práce dále seznamuje s programy, které jsou výsledky využívání těchto nástrojů, a popisuje jednotlivé prezentační aktivity a další formy komunikace používaných Ministerstvem obrany. Získané informace jsou analyzovány prostřednictvím moderních metod marketingové komunikace, s …více
Abstract:
This thesis analyzes the various types of marketing communications that Czech Armed Forces uses to communicate with the public. The work also introduces the programs that are the results of the use of these tools and describe the presentation activities and other forms of communication used by the Ministry of Defence. The information obtained is analyzed by means of modern methods of marketing communications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní