Bc. Michaela Zapletalová

Bachelor's thesis

Konečná stanice výchovný ústav: vymezení divadla fórum mezi paradivadelními systémy

End station detention center: boundery between Forum theatre and para-theatrical systems
Anotácia:
Bakalářská práce ‚Konečná stanice výchovný ústav: vymezení divadla fórum mezi paradivadelními systémy‘ se zabývá hranicí mezi Divadlem Fórum Augusta Boala a ostatními paradivadelními systémy. Tato práce je rozdělena na část teoretickou, která poskytuje nahlédnutí do problematicky institucionální péče a umožní pochopení specifik cílové skupiny. Druhá část realizační a výzkumná popisuje projekt „I cesta …viac
Abstract:
Bachalor thesis ‚End station detention center: boundery between Forum Theatre and parateatrical systems deals with the demarcation among Augusto Boals’s Forum Theatre and other parateatrical systems. This thesis is divided into theoretical part, which provides insight into problematic of institutional care and understanding of specifics target group. The second part describes project „The way can be …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2011
  • Vedúci: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta