Lucie SMOLÍKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Sociální práce a potřebnost jednotné profesní komory optikou genderu

Social work and necessity of a united professional association seen through gender policy
Anotace:
Práce se zabývá sociální prací a její současnou situací. Konkrétně se práce zaměřuje na zrcadlení genderových otazníků objevujících se v sociální práci. V úvodní části je pohled zaměřen na veřejnou a soukromou sféru, tak jak byla nastavena společností a co z toho vyplývalo pro muže a ženy. V návaznosti na tyto společenské podmínky je stručně představena historie sociální práce, jako doména žen a církve …více
Abstract:
The thesis deals with social work and its current situation. The work focuses on the reflection of the gender issues in social work. The introductory part is devoted to the public and the private sphere and the way how it was set in the society and to the consequences for men and women. The next part briefly introduces the history of the social work as a domain of women and the church, which reflected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
Zveřejnit od: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Markéta Elichová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMOLÍKOVÁ, Lucie. Sociální práce a potřebnost jednotné profesní komory optikou genderu. Č. Bud., 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses je99gg je99gg/2
30. 3. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
30. 3. 2015
Bulanova, L.
31. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.